Personalen

Yrsas pedagoger heter

På Rönnen: Christina Nilsson, Stefani Baban och Karin Lithammer.

På Björken: Emma Pasanen, Frida Johansson och Malin Sjölin. Vi har  även en resurs anställd på Björken som heter Isabell Johansson

Vår kock heter Ewa Carlsson.

Christina Nilsson är även rektor och skolchef.

Flera i personalen på Yrsa är specialutbildade i natur- och miljökunskap samt inom TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Vi har en diplomerade Sagopedagog: Christina Nilsson. Under 2021 kommer även Emma Pasanen att utbilda sig till sagopedagog.

Christina har också gått Uppsala universitets rektorsutbildning fortbildning  för förskolechefer/pedagogiskt ledarskap för förskolechefer.

Vi har alla olika specialkompetenser, men har ett gemensamt brinnande engagemang i förskolans verksamhet och barns lärande.

Kommentarer inaktiverade.