Personalen

Yrsas pedagoger heter Christina Nilsson, Emma Pasanen, Eva-Karin Carlsson, Karin Lithammer, Malin Sjölin, Frida Johansson och Sofia Hofstedt. Vår kock heter Ewa Carlsson. Vi har  även en resurs anställd som heter Isabell Johansson.

Christina Nilsson är även rektor och skolchef.

Flera i personalen på Yrsa är specialutbildade i natur- och miljökunskap samt inom TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Vi har  tre diplomerade Sagopedagoger: Christina Nilsson, Sofia Hofstedt och Eva-Karin Carlsson. 

Karin  Lithammer har gått lärarlyftet där hon i första hand studerat hur man lär ut matematik till barnen genom naturupplevelse.

Christina har också gått Uppsala universitets rektorsutbildning fortbildning  för förskolechefer-pedagogiskt ledarskap för förskolechefer.

Vi har alla olika specialkompetenser, men har ett gemensamt brinnande engagemang i förskolans verksamhet och barns lärande.

Kommentarer inaktiverade.