Personalen

Yrsas sex pedagoger heter Christina Nilsson, Eva-Karin Carlsson, Karin Lithammer, Malin Sjölin, Marita Hagel och Sofia Hofstedt. Vår kock heter Ewa Carlsson. Vi har  även en resurs anställd som heter Isabell Johansson.

Christina Nilsson är även rektor och skolchef.

Flertalet i personalen på Yrsa är specialutbildade i natur- och miljökunskap.

Vi har  två diplomerade Sagopedagoger: Christina Nilsson och Eva-Karin Carlsson. Under läsåret 2019/2020 kommer även Sofia Hofstedt att gå Sagopedagogutbildningen.

Karin  Lithammer och Marita Hagel har gått lärarlyftet där de i första hand studerat hur man lär ut matematik till barnen genom naturupplevelse.

Christina har också gått Uppsala universitets rektorsutbildning fortbildning  för förskolechefer-pedagogiskt ledarskap för förskolechefer.

Vi har alla olika specialkompetenser, men har ett gemensamt brinnande engagemang i förskolans verksamhet och barns lärande.

Kommentarer inaktiverade.