Din roll

Föräldramedverkan

Yrsa förskola drivs som en ekonomisk förening, ett föräldrakooperativ. En vald styrelse sköter budget och administration.

Ett medlemskap innebär både ett ansvar och ett aktivt arbete, med målet att hålla så god kvalitet på förskolan som möjligt och att få ekonomin att gå ihop.

Genom att göra en del arbete på förskolan, frigör föräldrarna pengar till den pedagogiska verksamheten.

Detta innebär också mycket gemenskap och nöjet att arbeta tillsammans med ett gäng trevliga föräldrar och personal.

Arbetsuppgifter

Föräldrarna turas om att städa förskolan, sammanlagt 5-6 dagar per termin, beroende på antal familjer på förskolan. Städningen beräknas ta ungefär 2 timmar/tillfälle

Varje höst och vår deltar varje familj i föreningens Fixardag med reparationer, byggen och förbättringar på vår gård, lokalförbättringar m.m. Denna dag är mellan 9-14

Alla familjer är indelade i Aktivitetsgrupper (ni är som föräldrar inte med i varsin grupp utan i en grupp som familj): Styrelsen, Revisor, IT grupp (underhåll/reparation av datorer och ansvarig för hemsida), Inköpsgrupp, Städgrupp (utför vissa städuppdrag som inte ingår i ordinarie städ),Fixargrupp (organiserar fixardagarna, sköter akut inventarieunderhåll) och en Festgrupp (ordnar en föräldrafest eller familjeaktivitet per termin). Arbetet i aktivitetsgrupperna beräknas ta ungefär 3 timmar / familj och termin.