Baka och snickra

SNICKRING

En eftermiddag i veckan får ett barn tillsammans med en pedagog snickra. Barnen får då prova på att såga, spika, skruva och slipa. Vi har olika teman vi snickrar som tex vårt hus, kulbana, katter och fåglar. Efter utförd snickring så målar barnet sitt arbete och vi ställer sen ut det under kommande vecka. Det är de två äldre årsgrupperna som snickrar.

BAKNING

En eftermiddag i veckan bakar 4 barn i de tre äldsta åldersgrupperna tillsammans med en pedagog. De får då öva matematiska mängdbegrepp, väga, mäta och jämföra. Barnen bakar ibland matbröd och ibland fika som vi sen fikar tillsammans på fredagsfikat då de barn som bakat bjuder sina kompisar.