Personalen

Yrsas pedagoger heter

Christina Nilsson, Stefani Baban, Marita Hagel, Emma Pasanen, Malin Sjölin och Frida Renman.

Vi har  även en resurs anställd på Björken som heter Isabell Johansson

Vår kock heter Ewa Carlsson.

Christina Nilsson är även rektor och skolchef.

Flera i personalen på Yrsa är specialutbildade i natur- och miljökunskap samt inom TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Vi har två diplomerade Sagopedagoger: Christina Nilsson och Emma Pasanen.

Marita Hagel har gått lärarlyftet där hon fördjupat sig inom matematik.

Christina har också gått Uppsala universitets rektorsutbildning fortbildning  för förskolechefer/pedagogiskt ledarskap för förskolechefer.

Vi har alla olika specialkompetenser, men har ett gemensamt brinnande engagemang i förskolans verksamhet och barns lärande.