Samling

Varje morgon samlas barnen på varje avdelning för en gemensam stund med sång, lek, sagor och lärande. Samlingen ska vara en trygg avstamp inför dagens aktiviteter och ett forum för barnen att tala och tycka inför andra barn och också att lära sig lyssna och diskutera.

Barnen framför regelbundet sina egna sagor , dikter och berättelser och stärker genom detta sin självkänsla. På samlingen finns också möjligheter till lärande inom olika områden, som matematik och språk. Samlingarna är en viktig stund för gemenskap, närhet och skratt.

Här ser ni Björkens och Rönnens samlingsrum, väggen med det material vi använder under samlingen.