Platsansökan

Om ni tycker att Yrsa förskola verkar vara ett alternativ som passar Er och Ert barn är ni välkomna att söka plats, med Yrsa som förstahandsval.

Det är kommunens handläggare som gör placeringarna på Yrsa, i enlighet med de regler som kommunen fastställt.

Tänk på att placeringarna till hösten görs tidigt. Anmäl gärna intresse redan i början av året.

Länk till www.uppsala.se där du kan läsa om de nya antagningsprincipernaHär kan du logga in för förskola, grundskola och fritidshem och

  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter
Länk till film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem från och med 1 augusti 2018Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i eBarnUngdom söker du plats utan att logga in. Börja med att klicka på förskoleverksamhet, förskoleklass eller grundskola eller fritidshem eller fritidsklubb i menyn ovan.Läs om grundskola, förskoleklass och fritids på uppsala.se