Natur och miljö och naturstudier

Yrsa är en förskola som under lång tid utvecklat en natur och miljöinriktad verksamhet.

Vi har deltagit i Naturvårdsförvaltningens projekt ”Kretsloppsverkstan” och vunnit kommunens miljöpris.

Några av pedagogerna är specialutbildad i natur- och miljökunskap.

Vardagen på Yrsa fungerar så miljövänligt som möjligt. Vi odlar och ägnar vår och höst tid på våra två trädgårdsland.

Vi källsorterar aktivt med barnen. Vi har under många år även komposterat vårt matavfall i egen kompost och använt jorden på våra trädgårdsland, men vi har tvingats sluta med det pga att en och annan råtta blev intresserad! Men vi komposterar så klart i kommunens kärl!

Vi gör miljövänliga inköp och undviker halvfabrikat i vår matlagning, så långt det är möjligt.

Vi tycker att naturen är en oerhört rik källa för att lära om tillvarons alla mysterier och fakta och att utveckla sin empatiska förmåga. Därför har våra temaprojekt alltid olika naturföreteelser som grund.

En eftermiddag i veckan har Yrsas fyra-femåringar naturstudier. Under naturstudierna provar barnen på olika naturvetenskapliga experiment och forskar kring olika naturfenomen.

Varje höst åker vi med alla barn i den stora temagruppen till experimentverkstaden Tom Tits i Södertälje. Det ger en härlig inspiration till fortsatt undersökning av naturfenomen.