Tema

Vår temaverksamhet presenteras alltid genom fantasi, saga och teater och vi tar in mycket natur och miljö Inom temat  undersöker, upplever, funderar och arbetar vi med och lär om olika fenomen som vi anser är relevant för gruppens behov och intresse just då och som innefattar det lärande som ingår i läroplanen. Alla dessa områden tas upp på ett roligt, utmanande och spännande sätt av de figurer som kommer på besökt till vårt tema. För att komma in i denna spännande värld läser vi först en magisk ramsa tillsammans för att sen krypa in i sagans värld via vår magiska rönn- och björkportal.

Vi har en förmiddag då barnen jobbar specifikt med temat. Varje gång börjar vi med en dramaupplevelse som stimulans och introduktion till barnens arbete och tankar.

Vi arbetar sen vidare i små grupper med samtal och barnens eget skapande i olika tekniker och med olika material, för att ge barnen redskap till fortsatt eget arbete.

Varje tema sträcker sig över minst ett år för att vi ska kunna gå på djupet i ämnet, slippa stressa, kunna anpassa temat efter varje barngrupp och få in en årstidsrytm i arbetet.

För de små barnen är det viktigt att arbeta i ett lugnt tempo, upprepa, fördjupa sig och att vi ska kunna se och anpassa innehåll och metoder efter varje barn.

Vi har samma tema för ALLA barn, för att skapa en gemenskap i gruppen och ge barnen delade upplevelser.

Christina och Marita är björn och groda och nedanför är Christina en liten humla i temat om Naturräddarna.