Gymnastik

Vi tycker det är oerhört viktigt att stimulera barnens rörelselust och motorikglädje.

Förutom vår dagliga utevistelse, så har alla barn, åldersindelat, en planerad och målinriktad gymnastiktimme per vecka där vi medvetet tränar olika motoriska färdigheter och barnens kondition och styrka.