Styrelsen & stadgar

Yrsa förskola är en föräldradriven förskola där den löpande verksamheten leds av en styrelse. Styrelsen väljs bland föreningens medlemmar och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig samt ytterligare en ledamot.

Stadgarna för föreningen hittar du här: stadgar.

Om du har frågor eller funderingar kring vad det innebär att vara medlem i föreningen, kontakta gärna

styrelsens ordförande Malin Ljungberg 0707604331, malin.ljungberg@live.se

eller styrelsens personalansvarig Nadja Lindstedt 070-2370162, nadja.lindstedt@gmail.com