Kost och hälsa

Kost

Yrsa har valt att anställa en egen kock och laga vår egen mat.

Vi vill att varje barn ska utveckla ett positivt förhållande till hälsosam mat, utveckla goda matrutiner och få uppleva en trevlig samvaro vid matbordet.

Vi vill att barnen ska lära sig uppskatta vår traditionella svenska mat och även mat från andra kulturer.

Vi vill att barn ska uppleva hela kedjan från matens råvara till färdig produkt  genom vårt eget odlande.

Vi vill att barnen ska mötas av aptitretande, god matarom innan vår lunch.

Vi tycker det är viktigt ur miljösynpunkt att kunna påverka innehållet i vår mat.

Vårt mellanmål består av mjölk, fil eller yoghurt, grovt mjukt bröd eller hårdbröd med olika pålägg.

Vi äter vegetariskt minst 1 gång per vecka.

Hälsa

Vi strävar efter att varje barn ska få en god kondition, utveckla en positiv attityd till rörelse och motion, uppleva rörelseglädje och lära sig uppskatta vistelse ute och lek och samvaro i naturen.