Utelek och utflykter

Utelek

På Yrsa är uteleken en viktig del av vår verksamhet. Vi är ute 1,5 timme varje dag, förutom onsdagar då vi går på utflykt och njuter av frisk luft och aktiviteter i 2-3 timmar.

Det är viktigt för att barnen ska få utlopp för rörelseglädje och lek och också bra ur hälsosynpunkt – utevistelse minskar smittorisker!

Utflykter

Eftersom vi överlag har ett natur- och miljöinriktat arbetssätt, så är våra utflykter varje vecka till naturen en mycket viktig del av vår verksamhet.  Vi vill att barnen genom många, rika och roliga naturupplevelser, ska lära sig älska och akta allt liv och alla växter i vår natur- från minsta gråsugga till svidande brännässla.

Vi vill ge barnen kunskap om naturens rikedom och mångfald genom att göra barnen uppmärksamma på allt spännande naturen erbjuder. Vi vill skapa en nyfikenhet, en forskarlust och en fascination för allt de ser och upplever i naturen.

Våra utflykter går till Sprängskogen, Bamsekullen eller Kullenbullen, som är barnens namn på naturområden i närheten! Vi tar med egen mat eller lagar maten ute vår och höst.