Skapande

Drama, sagolek, fantasi och skapande arbete i olika tekniker och material är en mycket viktig, daglig del i vårt pedagogiska arbete med barnen.

Vi arbetar medvetet med att ge barnen kunskap och färdighet i olika metoder att uttrycka sig i bild och ord.

Vi ger inspiration och idéer genom att tillsammans se på konstbilder eller titta noga och nära på något i omvärlden eller på oss själva och urskilja detaljer, upptäcka form, färg och sedan avbilda. Vi ger också  barnen andra skapande uppdrag och ser till att det finns mycket tid  och material för fritt, eget skapande.