Skapande, snickring och bakning

Drama, sagolek, fantasi och skapande arbete i olika tekniker och material är en mycket viktig, daglig del i vårt pedagogiska arbete med barnen.

Vi arbetar medvetet med att ge barnen kunskap och färdighet i olika metoder att uttrycka sig i bild och ord.

Vi ger inspiration och idéer genom att tillsammans se på konstbilder eller titta noga och nära på något i omvärlden eller på oss själva och urskilja detaljer, upptäcka form, färg och sedan avbilda. Vi ger också  barnen andra skapande uppdrag och ser till att det finns mycket tid  och material för fritt, eget skapande.

En eftermiddag i veckan snickrar även ett barn från de två äldre åldersgrupperna tillsammans med en pedagog. Här övas då sågning, slipning, borrning, spikning, skruvning och målning. Mätning är också ett viktigt moment. Barnen får sen ställa ut sitt arbete på avdelningen.

Alla barn från 3 år får också varje läsår baka tillsammans med en pedagog. Här övas moment som vägning och mätning, antal och mängd. Barnen får mäta upp alla ingredienser och begrepp som liter, deciliter, matsked, tesked och gram övas in. Barnen får sen rulla, knåda och lägga upp det de bakat och så klart-provsmaka smeten. De som bakat får sen bjuda alla barn på det de bakat på fredagsfikat.