En vecka på Yrsa/Veckoschema

Verksamhet

En vecka på Yrsa är fylld av många roliga och lärorika aktiviteter.(se veckoschema längst ner på sidan att ladda ner)

Vi har en samling kl 9.30 varje morgon, där vi har roligt och lär en massa olika saker.

Vi har temaverksamhet  och gymnastik i åldersindelade grupper en fm i veckan.

De äldre barnen har Naturstudier en em i veckan.

Alla 4-5 åringar snickrar med en lärare en gång per termin. (se den vackra katten nedan!)

Katt
Vi är ute varje dag, fm eller em.

Vi går på utflykt en fm varje vecka.

Vi har musikstunder varje torsdag em och på de flesta fredagar.

Vi har flera månadsfester där vi klär ut oss och deltar aktivt i ett spännande drama en fredag i slutet av månaden.

Vi har åldersindelad läsvila efter lunch varje dag.

Vi har skapande arbete, förutom under temaarbetet, en em varje vecka. Barnen arbetar också fritt med eget skapande.

Alla barn turas om att baka till föräldrafika eller fredagsmys en gång per termin.

Vi har många återkommande årstidsanknutna aktiviteter, som Lilla Vasaloppet (vårt skidlopp), Olympiaden (friidrottsevenemang), Bamsebanan(då vi går en bana i skogen och gör goda gärningar på olika stationer), Skogens dag (en äventyrsdag med utmanande uppgifter i skogen),  busstur till Tomt Tits experimentverkstad varje höst, övernattning med de äldsta barnen i Ekbackens scoutstuga, Förskolans dag, Rönn- och Björkfest, Skördefest, Julgransplundring m.m.

Ladda ner Yrsas veckoschema