Om Yrsa och vår värdegrund

Yrsa förskola är en föräldradriven förskola som ligger på Sköldmövägen 12-16 i Gamla Uppsala.

Vi har 30 barn mellan 1-6 år, uppdelade i två grupper med blandade åldrar (s.k. syskongrupper) på de två avdelningarna Björken och Rönnen.

Yrsas värdegrund:

Du har rätt att känna dig TRYGG, därför
bemöter vi varandra på ett positivt och trevligt sätt.
Vi visar omtanke och tar hänsyn till varandra.

Du har rätt att känna dig RESPEKTERAD för den du är,
och därför låter vi alla utveckla sina unika sidor.
Vi visar förståelse för varandras tankar, känslor och behov.

Du har rätt till ett LEKFULLT LÄRANDE så att du,
genom leken och det du är intresserad av, lär för livet.
Därför ger vi leken tid och utrymma i alla aktiviteter och lärandet sker i en lekfull anda.

Under barnens temaarbete, gymnastik och naturstudier är alla barnen åldersindelade i en 1-3 årsgrupp och en 4-5 årsgrupp.

Föreningen har valt att satsa på välutbildad och erfaren personal. Sex pedagoger arbetar med den innehållsrika, genomtänkta pedagogiska verksamheten.

Vi har en kock som lagar ljuvlig mat i vårt kök.

[local /wp-content/uploads/2011/08/om_yrsa.avi nolink]

Problem att titta på filmen? Ladda hem filmen